Motto: Není zrcadla tak zdrásaného, aby vypulírovat se nedalo,
proto raději začnem stokrát znovu, než se jednou vzdát.
(J.Á.Komenský)
Motto: Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme
malé korálky, taková malá štěstí, čím jsou drobnější
a čím je jich víc, tím je štěstí větší.
(J.Werich)

Aktuality ... Aktuality ...
Popis, historie školky... Popis,
historie školky ...
Základní filosofie programu... Základní filosofie
programu ...
Jak to u nás chodí... Jak to
u nás chodí...
Kroužky... Kroužky ...
Výběrové řízení... Výběrová řízení,
poptávky ...
Virtuální prohlídka... Virtuální
prohlídka ...
Jídelníčky ... Jídelníčky ...
Náš tým... Náš tým ...
Ke staženi... Ke stažení ...
Kontakty... Kontakty ...


Jak to u nás chodí?

Denní program

  • čas ranního nástupu a odchodu z mateřské školy po dohodě s rodiči (provoz 6:30 - 17:30 hod.)
  • pro lepší adaptaci dítěte umožňujeme přítomnost rodiče ve školce, před nástupem do Mš mají rodiče možnost s dětmi chodit si hrát na zahradu, účastnit se představení, které se konají v Mš...
  • odpolední spánek dětí po dohodě s rodiči
  • čištění zubů po obědě, vyplachování úst po každém jídle
spavci
nespavci s pohádkou
odpočinek s poučením

Strava

  • jídelní lístek je sestavován podle spotřebního koše a je prováděna měsíční kontrola vyváženosti stravy
  • jídela jsou připravována bez emulgátorů a uzenin, polévky a omáčky jsou zahušťovány bezlepkově
  • dodržujeme pitný režim - každé dítě má možnost kdykoliv se napít
  • připravujeme slavnostní stolování k příležitosti Vánoc, Velikonoc, Loučení s předškoláky

vaříme
připravujeme občerstvení pro slavnostní stůl

Aktivity naší školy:

Plavání v bazénu v Tuchlovicích, kde jsou splněny všechny podmínky předškolního
plavání: teplá voda 30 - 31°C tudíž vhodné pro všechny věkové kategorie dětí
z mateřské školy, posuvné dno, didaktické pomůcky, malé skupinky dětí (8 - 10) na 1 instruktorku plavání

Zpívání s flétnou
Dětský aerobic

Výtvarné a pracovní činnosti - kreslíme, modelujeme, vystavujeme

Sportovní vyžití na školním hřišti - jízda na kole, tříkolce, letní koupání
v malém bazénu, sáňkování a bobování, míčové hry a další.

Škola v přírodě, pravidelné výlety, návštěvy divadel, karneval...
 
Vítání nováčků a loučení s absolventy mateřské školy:
tablo absolventů, malé pohoštění,

loučení s předškoláky, slavnostní stůl, hlídání dětí na Silvestra...

Úzká spolupráce s rodiči

S rodiči a dětmi pořádáme společné akce, jako jsou např. : vánoční a velikonoční dílny, loučení s absolventy školky - zahradní slavnost, běh babím létem, ...

  

Zástupci rodičů jsou členy nezávislé Rodičovské unie (samostatný právní subjekt) a schází se 1x měsíčně na pravidelných schůzkách se zástupci školy. Jakožto partneři školy se spolupodílí na vytváření programů pro děti, kontrolují běh školy a mají právo nahlédnout do dokumentace.